Watch पप गायक जस्ले आफ्नो कमाईको १० प्रतिशत दान गर्छन्- E24 TV Online Video At Pakdailymotion.comby News24 Nepal   2 years ago

443 views

11 Likes   1 Dislikes

पप गायक जस्ले आफ्नो कमाईको १० प्रतिशत दान गर्छन्- E24 TV Video Informations

The Video पप गायक जस्ले आफ्नो कमाईको १० प्रतिशत दान गर्छन्- E24 TV Gets 11 Likes and 1 Dislikes From all over the World. The uploader News24 Nepal Uploaded this Video पप गायक जस्ले आफ्नो कमाईको १० प्रतिशत दान गर्छन्- E24 TV for the Entertainments. You Can Enjoy the video and can rate it. A Total of 12 Peoples Already Watched पप गायक जस्ले आफ्नो कमाईको १० प्रतिशत दान गर्छन्- E24 TV and You are the next..

Description By News24 Nepal

पप ब्याण्ड (कोल्डप्ले)को गायक क्रिश मार्टिनले आफ्नो कमाईको केहि हिस्सा दान गर्दै आएका छन् । गायक क्रिशको यस्तो सकारात्मक भावना बाट अन्य उनका साथीहरु पनि बिस्तारै परिवर्तन हुदै आएका छन् । वेबसाईट (डेल्लिमेल डक को डट युके)का अनुसार पप गायक क्रिश मार्टिनको आमा एलिसन उसेले सुरुवातीको दिन देखिनै साझा गर्ने महत्वपुर्ण सम्झँदै आफ्नो पकिट मनिको १० प्रतिशत बचत गर्दै आएको छ ।

The Uploader News24 Nepal has opened his website! Like many these days, News24 Nepal has little faith remaining in YouTube. I think he’s off to a great start. We’re going to help News24 Nepal as much as we can, in the search engine rankings, by making sure News24 Nepal has a link on the .google homepage!

Published: 2 years ago

Total Views: 12

Author: News24 Nepal

Comments

Video Tags